Děkujeme za finanční dar ve výši 68.454 Kč spolku Pár přátel, z.s. Částka bude použita na vybavení a pomůcky pro zájmové útvary pracující pod DDM.